Калиграфия

 

 

Калиграфията е форма на декоративен почерк, която често се разглежда като артистично умение, а не като начин за записване на информация, както другите форми на писане.

 

Преподава ли се калиграфия в училищата?

Националната учебна програма изисква от децата да се учат да пишат с ръкописни букви (слято писане или писане на ръка) като част от часовете по английски език, а децата могат да изучават калиграфия като част от кръстосания урок между ръкописното писане и изкуството. Тя може да бъде много полезна за овладяване на контрола върху перото и за изграждане на добри навици за стойка.

ukrainian math worksheets

 

 

Ако искате да се занимавате с калиграфия у дома заедно с детето си, този PowerPoint за калиграфия е чудесно начало, а тези работни листове за калиграфия ще ви дадат възможност да проследите буквите, както и да се опитате да ги оформите сами. ukrainian english resources

 

Защо децата трябва да се учат да пишат с печатни букви, след като в днешно време всички пишат на машина?

Вярно е, че в днешно време ръкописните текстове се използват много по-рядко с използването на компютри, смартфони и таблети, но умението да се владее четливо и плавно ръкописно писмо е важно умение, което се преподава в началното училище. То спомага за развитието на важни двигателни умения у малките деца и е необходимо за воденето на бележки, които несъмнено ще са необходими на децата през целия им образователен и професионален живот.ukrainian math worksheets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записването на информация също така помага на учениците да се запознаят по-добре с уроците – информацията, написана на ръка (за разлика от тази, написана на машина), често се запаметява и разбира по-добре. При учениците, които не са готови да четат, изучаването на буквите помага за фонетичното осъзнаване, което е от съществено значение за усвояването на четенето. ukrainian english resources