Употреба от ученици

Какво представляват ноотропите?

Ноотропите, известни също като „умни наркотици“ в англоезичните списания [2], са хетерогенна група съединения [9]. Терминът „ноотропни“ е използван за първи път от Корнелиус Е. Джурджуа през 1972/1973 г. [10,11], за да опише вещества, които активират предимно когнитивните функции, като памет и учене, особено в ситуации, когато тези функции са нарушени [1]. Digestive health supplements

В известен смисъл те се намесват в метаболизма на невронните клетки на централната нервна система (ЦНС) [12,13,14]. Наименованието се състои от две гръцки думи: nöos, което означава мислене, и tropein, което означава направлявам [10,11]. Не съществува единен подход за категоризиране на тези съединения. Някои автори правят разлика между класическите ноотропи и веществата, които подобряват мозъчния метаболизъм, докато други обединяват тези две групи или използват термина когнитивен ефект, а не ноотроп [15].

 

Механизми на действие

Ноотропите не действат директно чрез освобождаване на невротрансмитери или като рецепторни лиганди [16], но подобряват снабдяването на мозъка с глюкоза и кислород, имат антихипоксично действие и предпазват мозъчната тъкан от невротоксичност [9,17]. Те също така влияят положително върху синтеза на невронни протеини и нуклеинови киселини и стимулират фосфолипидния метаболизъм в неврохормоналните мембрани [18,19].Digestive health supplements

Установено е, че някои ноотропици влияят върху елиминирането на свободните кислородни радикали, притежават антиагрегационен ефект и подобряват пластичността на еритроцитите. По този начин се подобряват реологичните свойства на кръвта и се подобрява притокът на кръв към мозъка [3,20,21].

Тези вещества са метаболитно активни, но повечето ноотропици не показват незабавни ефекти след еднократна доза, а изискват продължителен период на употреба, за да дадат резултат. Те трябва да могат да проникнат през кръвно-мозъчната бариера, за да подобрят мозъчния метаболизъм, а за постигане на стабилни промени е необходима продължителна употреба [7].

 

Показания

Ноотропите се използват при остри или подостри състояния за лечение на нарушения на паметта, съзнанието и ученето [22]. Те се препоръчват при начални мозъчни увреждания, които се проявяват със загуба на паметта, умствено изоставане и качествени промени в съзнанието.Digestive health supplements

Това състояние се нарича остър психоорганичен синдром (ОСП). Обикновено то е обратимо, но в някои случаи може да прогресира до деменция. Острият POS може да бъде причинен от мозъчна травма, инфекция, инсулт или интоксикация (алкохол, лекарства с централен антихолинергичен ефект или въглероден оксид). Делириум тременс също принадлежи към групата на ПОС [23].

 

Други индикации могат да включват хронични нарушения на когнитивните функции като умствена изостаналост или увреждане на паметта [22]. В тези случаи сравнително често се прилагат ноотропни средства, но ползата от тях, особено при по-тежка деменция, е съмнителна. Изглежда, че те са по-ефективни при пациенти с леки когнитивни нарушения или при т.нар. доброкачествено сенилно забравяне, когато е налице само забавяне на мозъчните функции, без да се развива деменция [24,25].Digestive health supplements

Понякога ноотропите се използват при нарушения на вниманието и паметта, дължащи се на умора и изтощение [26,27]. Те се използват и от деца със синдром на минимална мозъчна дисфункция [28,29] и пациенти с енцефалопатия [30], като е тестван и ефектът им върху миалгичния енцефаломиелит (синдром на хроничната умора) [31]. Като когнитивни усилватели ноотропите се прилагат при пациенти с болест на Алцхаймер [3,32], шизофрения [33], хиперкинетично разстройство [34,35] или старческа деменция [15,24,25].

Ноотропно лечение

Ноотропните лекарства обикновено се понасят много добре. Тяхната ефикасност зависи от размера на дозата и в практиката прилагането на твърде ниска доза е често срещана грешка. Лечението трябва да продължи поне 2-3 седмици след изчезване на нарушението на съзнанието [10]. Разработена е клинична скала за оценка на дълбочината и продължителността на нарушението на съзнанието.

Три аспекта на поведението, като двигателна реакция, вербално представяне и отваряне на очите, се измерват независимо един от друг. Те се записват и последователно се оценяват според таблицата. Страничните ефекти на ноотропите са необичайни и рядко са сериозни. В допълнение към индивидуалната непоносимост, понякога може да се наблюдава повишаване на активността в нежелана посока, нарушение на съня или повишаване на либидото Ноотропите са противопоказани при свръхчувствителност, бременност и кърмене 

 

Употреба от ученици

Ноотропите, благодарение на предполагаемата си способност да повишават интелигентността и да подобряват паметта и когнитивните функции, привличат вниманието най-вече на студентите в университетите. Те са известни сред тях като „умни наркотици“ [8,37].Digestive health supplements

Тъй като повечето ноотропи са с естествен произход, студентите могат да ги получат като хранителни добавки или като лекарства, за които не се изисква рецепта [3], и подобно на много други вещества и лекарства, ноотропите са все по-достъпни в интернет. Въпреки това употребата на ноотропи от здрави хора буди голяма загриженост поради липсата на клинични доказателства относно тяхната ефикасност, безопасност и социални последици, особено при продължителна употреба