Есенен кръг „Родна реч“ към състезания МНОГОЗНАЙКО

Есенен кръг „Родна реч“ към състезания МНОГОЗНАЙКО

Скъпи родители, Образователен център „Авигея“ и тази година организира провеждане на ЕСЕНЕН КРЪГ на „Родна реч“ за деца от предучилищна възраст до 7 клас към ученически състезания „МНОГОЗНАЙКО“. Състезанието „Родна реч” се провежда в три кръга +...
Арт работилница Kreative Stunde през октомври

Арт работилница Kreative Stunde през октомври

Започваме отново и с нашите ежемесечни творчески събития в нашата Арт Работилница Kreative Stunde! Октомврийската ни работилничка е с тема ПРАЗНИК НА ЕСЕНТА. Какво сме предвидили за събитието?  Ще обсъждаме есента в природата.  Ще се запознаем с приказката за...
Есенен кръг 10-ти юбилеен турнир на МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Есенен кръг 10-ти юбилеен турнир на МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Уважаеми родители и ученици, както всяка учебна година, предстоят много интересни събития и тази! Първото от тях вече можем да обявим и това е Юбилейният турнир на МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ за ученици от I до XII клас! Започват записванията за Есенния кръг на...