Състезания Многознайко – Пролет 2023

Състезания Многознайко – Пролет 2023

Скъпи родители, Образователен център „Авигея“ организира провеждане на Пролет 2023 към състезания Многознайко за деца от предучилищна възраст до 7 клас. Право да се явят имат всички деца, независимо от резултата от предишните кръгове и дали са се явявали тогава....