Защо децата трябва да се учат да четат добре и с разбиране?

авг. 11, 2022 | 0 коментари

Четенето е сложен психофизиологичен процес, който има два аспекта – технически и семантичен. Техническият е умението да се чете гладко като буквите се свързват в срички, а те се сливат в думи без запъване и с определена скорост. Семантичният аспект се изразява в разбиране и осмисляне на прочетеното. Гладкото четене е важна предпоставка за вникване в съдържанието, затова то е ключово при усвояване на умението от детето да чете с разбиране. Ако едно дете не може да чете гладко, срича и се запъва, то вероятността да разбере прочетеното е много малка. Липсата на умение за гладко четене се явява сериозна пречка пред запаметяването на информацията и получаването на нови знания. От своя страна, неразбирането на конкретно съдържание превръща четенето в механичен, понякога мъчителен процес. Затова четенето с разбиране е изключително важно както за учениците, така и за всички останали хора.

Ето кои са основните ползи от него:

 

Детето по-лесно усвоява уроците в училището и информацията около него

Дете, което разбира това, което чете има по-добър успех в училище, защото по-лесно и бързо научава уроците си. Може да прочете какво пише на дъската, да вникне в условието на задачата, да разбере въпроса в учебника, да научи нови неща от написаното в книгите, дори да се ориентира по-лесно в интернет. Голяма част от информацията, която получава в живота си е от писмени източници. За да бъде достъпна е необходимо да я прочете и разбере. Благодарение на способността си да борави със споменатите източници, детето по-лесно научава нови неща. Натрупването на повече знания е сериозна предпоставка за по-успешна професионална реализация в бъдеще.

Четенето с разбиране поражда любов към книгите и знанията

Гладкото четене и четенето с разбиране възпитават любов към четенето, което води до любов към книгите. Когато разбере написаното в книгите и вникне в сюжета, пред детето се разкриват вълшебни светове, изграждат се характерите на героите. Търсейки причините за техните постъпки, детето получава нагледен урок и примери за взаимоотношенията между хората. Това запалва интереса му към тайните и мъдростта, които крият книгите. В резултат се развива неговото въображение и творческото му мислене. Интересните книги го карат да мечтае и го мотивира да чете повече.

Помага за изграждане на ценностна система

Ролята на книгите в изграждането ценностна система у детето, която остава ориентир за цял живот е доказана отдавна. Така четенето му помага за по-добро разбиране на света и заобикалящата го среда. Художествената, научно-популярната и професионалната литература са безценни извори за придобиване на широка обща култура, разширяване на кръгозора и получаване на задълбочени и трайни знания. Към бонусите от четенето се прибавят и моментите на уединение с увлекателна книга, които водят до намаляване нивата на стрес. В резултат, четенето за удоволствие има медитативен ефект върху човек, защото помага за постигане на вътрешно спокойствие и баланс.

Обогатява речника, развива езика и влияе върху грамотността

Научавайки се да чете, детето минава на нов етап от развитието на своята реч и език. Доказано е, че има пряка връзка между четенето и обогатяването на езика. Четенето с разбиране помага на детето да научи както нови неща, така и нови думи, които постепенно влизат в неговия речник. С натрупване на повече опит, детето започва да използва разнообразни изразни средства. Боравейки все по-умело с тях, то има възможност по-добре да формулира мислите си и по-ясно да ги предаде на околните. Това води до усъвършенстване както на устната, така и писмената реч. Затова четенето има положително влияние и върху усвояването на уменията, необходими за писане, което повишава и степента на грамотност на ученика.

Влияе върху развитието на мозъка

В допълнение на всичко казано дотук, четеното развива редица умения като дисциплина и концентрация. Влияе върху мисловните процеси и така помага за развитието на мозъка. Учи на търпение. Вече бе споменато, че насърчава детето да мечтае и по този начин развива въображението му и неговата креативност, критическото и логическото мислене. Предоставя чудесна възможност за усъвършенстване на паметта като тренира както визуалната, така и слуховата.

Умението да се чете с разбиране изисква последователност и отдаденост от страна на детето и голяма подкрепа от родители и учители. Ние в Авигея от години помагаме на най-малките от предучилищна група и от първи клас да се научат да четат гладко и с разбиране в курса ни Букварaнци. С много обич се посвещаваме на Вашите деца като възпитаваме в тях любов към книжките и непрекъснат стремеж към нови знания. За да бъде и вашето дете сред най-добрите в първи клас, доведете го при нас!

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *