Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност – това е умението да успяваш да управляваш и разпознаваш емоциите си, да умееш да разпознаваш емоциите на околните и вследствие на това да се приспособяваш към тях. Емоционалната интелигентност се състои в три основни умения и те са:

  • Свързване на емоциите с реакции и поведения – когато успяваш да разбереш реакция и поведение на човекът срещу теб и в същото време да си изградиш мнение за това каква емоция го предизвиква.
  • Осъзнаване и разпознаване на емоциите – когато съумееш да разбереш както своите емоции, така и тези на околните.
  • Управление на емоциите – когато умееш да насочваш и обуздаваш реакцията си. Това значи да можеш да приспособиш реакцията така, че тя да помага в мисленето и решаването на проблемите, а не да пречи.

Емоционална интелигентност – Защо е важно да я развием при учениците

Това, към което всеки човек би следвало да се стреми, е щастие и успех в живота, нали така? Емоционалната интелигентност е еднакво свързана с тези две неща, както и умствените възможности и предметното знание. Всеки има нужда от емоционална интелигентност, за да може да изгражда удовлетворяващи взаимоотношения, да повишава шансовете си за успех и постигането на професионални и лични цели.
Според много хора, тези с най-високо IQ са винаги успешни и доволни от живота. Но не е точно така. Срещат се хора с брилянтен академичен ум, които обаче не се справят толкова добре в работата си или в личните си отношения с други хора. Интелектуалната интелигентност (високото IQ) не винаги е предпоставка за щастлив живот.
Да, високото IQ помага за влизането в по-добро училище или университет, но умението да контролираш емоциите си, е това, което е нужно за успешното преминаване на зрелостни изпити или държавни изпити.
Все по-често големите компании дори провеждат тест по емоционална интелигентност преди да наемат нов служител на работа.

Помага и на учителя да се справя с работата

Емоционалната интелигентност също така е пряко свързана и с уменията да се справяме и намаляне стреса. Научно доказано е и познато от години, че стресът спомага за отключването на голям брой различни заболявания. Когато учител спомага за развитието на емоционална интелигентност у учениците, в същото време той развива това и у себе си. При преподавателите стресът е често срещан, като именно по този начин се подобрява и тяхното физическо здраве.

Ако не успеем да се научим се справяме с емоциите си, това може да доведе до депресия и тревожност.

Емоционална интелигентност - подобрява взаимоотношенията с другите

Както споделихме и по-горе – емоционалната интелигентност спомага за подобрение на взаимоотношенията ни с други хора. Това лесният начин да заформиш едно дълготрайно приятелство или да се справиш в конфликтна ситуация. За всеки е ясно, че често се стига до пререкания между ученици или между ученици и учител. Ако успеете да развиете емоционална интелигентност у учениците и да подобрите собствените си умения, то това ще ви помогне като учител да се справите с някои от най-големите трудности в професията.

Емоционалната интелигентност се отразява на резултатите в училище

По този начин можем да сме сигурни, че децата от най-ранна възраст ще бъдат максимално концентрирани и целенасочени по време на учебните занятия. Това ще им помага да се справят възможно най-лесно с учебния материал и да постигат максимално високи резултати. Също така повишава спокойствието и спомага разрешаването на различни казуси.

Можем ли да развием емоционална интелигентност в училищната среда?

Емоциите са нашите най-лични преживявания, а реакцията ни често е начин, по който опитваме да се предпазим или защитим. Когато решим да споделяме нашите емоции, е важно да го правим пред човек или хора, които биха ни разбрали. Ако средата е враждебна или нетолерантна, това може да доведе до сериозен стрес и да ни причини психически дискомфорт. 

За всяко дете училището до голяма степен го оформя като човек. Там то прекарва голяма част от времето си, взима примери, израства, създава приятелства, контактува, изправя се пред конфликти, стресира се и се фрустрира. 

С израстването всеки от нас е искал да бъде харесван от повече хора. Поради тази причина ние често сме контактували по начин, по който смятаме, че се харесва на околните, а не сме показвали истинското “нас”, истинските ни емоции.

 

В училище често се срещат младежи, които получават възможността именно там да развиват своята емоционална интелигентност. А учителите са хората, които спомагат за развитието ѝ в правилна посока. Точно поради тази причина ролята на учителя е толкова голяма – това е човекът, който може да има ефект не само върху учебния процес, а и много отвъд него. 

Емоционалната интелигентност е едно от най-ключовите неща, над чието развитие се работи в XXI-ви век. Развиването ѝ не само ще улесни работата на учителя с учениците, но ще даде на младото поколение така важната основа за израстване като удовлетворени, адаптивни и ефективни зрели хора.

В групата се прилагат техники за развитие на когнитивни, емоционални и
социални умения, с които детето се учи да:

 

  • споделя своите проблеми и важни случки;
  • намира решения на проблеми заедно с други деца;
  • редуцира натрупан стрес, депресивни, гневни и агресивни състояния, потиснатост;
  • си дава сметка за своите реакции, решения и въздействието им върху него и околните;
  • регулира процеса на вниманието и наблюдението;
  • редуцира необмислените импулсивни реакции и да взема конструктивни решения.

Децата растат, развиват се, учат нови неща
ежедневно. Понякога обкръжаващата ги
среда, всички новости и възникнали
проблеми създават дискомфорт в тях и
затруднения на емоционално ниво.

 

 

 

 

Организираме неделно събитие всеки месец, а актуална инфомация за всяко от събитията можете да откриете в секция Новини.