Онлайн уроци по Състезателна математика

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За протичането на онлайн уроците по Състезателна
математика са ви необходими стабилна Интернет връзка и
компютър/таблет с камера. Материалът, който преподаваме
е систематизиран в два модула всеки от тях с по 16
занимания. Практиката ни показва, че това е оптималното за
неговото разбиране и научаването му. Първият модул
започва на 19.09.2022 г. , а вторият на 06.02.2023 г.
Заниманията се провеждат чрез ZOOM и са с
продължителност 90 минути веднъж седмично, които
минават неусетно за децата.
Държим на качественото и устойчиво усвояване на знанията.
Затова се стремим да наваксаме, ако има изоставане. Ако има
пропуснати часове, те се вземат в края на годината като
допълнително се изготвя график за това.
Ценим лоялността на нашите клиенти. Ако едно семейство
запише и двете си деца при нас, второто получава 30%
отстъпка от таксата.
Издаваме служебни бележки, които да извинят отсъствията
от училищната занималня.

Цени

Размерът на таксата за първия модул е както следва:
при ранно записване до 30 май 2022 г.
включително, цената е 420 лева + 22 лв. за учебни
материали;
при записване след 30 май 2022 г. цената става 480
лева + 22 лв. за учебни материали;
при записване след 30 август 2022 г. цената става
520 лева +22 лв. за учебни материали.
Таксите се заплащат по банков път.
Платената такса гарантира място на детето в
съответната група. Сумата се дава еднократно,
предварително за всеки отделен модул. Парите не се
възстановяват при отсъствия от заниманията.

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Всички курсове се провеждат ОНЛАЙН чрез платформата ZOOM

IКЛАС
С учител Мария Кузева

• четвъртък 16:00-17:30 ч.
• начало 29.09.2022 г.
остават 8 места

II КЛАС
С учител Татяна Желязкова

• понеделник 16:00-17:30 ч.
• начало 19.09.2022 г

остават 8 места

IV КЛАС
С учител Татяна Желязкова

• вторник 15:30-17:00 ч.
• начало 20.09.2022 г.

остават 3 места

задължителни полета отбелязани с *

Записване Онлайн уроци по Състезателна математика

Онлайн уроци по Състезателна математика *

Общи условия на обучение*

Таксите се заплащат по банков път.

 
Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД