Състезателна математика I-IV клас

Имаме богат опит в подготовката на деца от предучилищна възраст, начален и прогимназиален курс.Имаме усет към талантите им,откриваме ги още докато са малкии им помагаме да ги развият.Подготвяме ученици занационални и международнисъстезания, както и за олимпиадипо математика. 
Възпитаваме децата да приемат състезанията по математика като вълнуващо преживяване без да се страхуват.Така придобиват тренинг да сесправят по-лесно със стресовиситуации и да преодоляватпаниката и тревожността. Учейкиги да се изправят смело предпредизвикателствата, ниеизграждаме силни личности.
Обръщаме персонално внимание на всяко едно дете.Постигаме го, защото групите ниса с не повече от 8 деца,разпределени по възраст от I до IVклас. Това ни позволява да следимтяхното израстване, темпото напридобиване на нови знания иуменията, бързината им при вземанена решения.
Нашите възпитаници са винаги сред първите в „Пролетно математическо състезание“ и „Математика за всеки“,чиито резултати се признават заприем в математическитегимназии и паралелки след IV клас.

I КЛАС

С учител Мария Кузева

• сряда 16:00-17:30 ч. –
начало 21.09.2022 г.
остават 7 места
• неделя 9:00-10:30 ч. –
начало 18.09.2022 г.
остават 8 места
• четвъртък 16:00-17:30 ч.
ОНЛАЙН ГРУПА – начало
29.09.2022 г.

 

II КЛАС

С учител Татяна Желязкова

• понеделник 17:30-19:00 ч. –
начало 19.09.2022 г.
няма места
• неделя 11:00-12:30 ч. – начало
18.09.2022 г.
няма места
• понеделник 16:00-17:30 ч.
ОНЛАЙН ГРУПА – начало
19.09.2022 г

С учител Биляна Шидерова

• четвъртък 17:00-18:30 ч. – начало
29.09.2022 г.

III КЛАС

С учител Биляна Шидерова

• сряда 17:00-18:30 ч. – начало
21.09.2022 г.

С учител Мария Кузева

• неделя 11:00-12:30 ч. – начало
18.09.2022 г.
няма места
Школа за напреднали (децата полагат тест, за да се включат в тази група):
• понеделник 11:00-12:30 ч. или 15:00-12:30 ч. (при двусменен режим на обучение) – начало
19.09.2022 г.
няма места

IV КЛАС

С учител Татяна Желязкова

• вторник 17:00-18:30 ч. – начало
20.09.2022 г.

 

• вторник 15:30-17:00 ч. ОНЛАЙН ГРУПА – начало 20.09.2022 г.
остават 3 места
Школа за напреднали (децата полагат тест, за да се включат в тази група):
• неделя 9:00-10:30 ч
няма места

задължителни полета отбелязани с *

Записване Курсове от Предучилищна възраст до IV клас

Състезателна математика I-IV клас

Общи условия на обучение

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД