Юни

Математика в действие

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

УМНОЖЕНИЕ и ДЕЛЕНИЕ

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

Ментална аритметика

През летните часове децата имат възможността да преминат през интензивно обучение по ментална аритметика и да усвоят и затвърдят уменията си според нивото, на което се намират по методиката на SmartyKids.

Юли

ТЕзи трудни проценти

Пресмятането на проценти е важно умение, което неминуемо ще намери своята приложимост в живота на всеки. Ето защо е толкова важно децата да усвоят това умение и в края на курса сме сигурни, че ще се чувстват много по-уверени във възможностите си.

Математика в действие

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

УМНОЖЕНИЕ и ДЕЛЕНИЕ

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

Обикновени и десетични дроби

В този курс правим основен преговор на обикновените и десетични дроби. Покриваме темите за делимост на числата, разширяване на дроби, намиране на НОК, привеждане на дроби към общ знаменател събиране и изваждане на дроби, смесени числа. Подходящ е за всички ученици, които искат да наваксат пропуснатото или да затвърдят знанията си.

Тази лесна и интересна геометрия

Геометрията наистина може да бъде лесна, ако бъде обяснена по разбираем за ученика начин. Това и ще направим в нашия преговорен курс по геометрия, с който децата да започнат новата учебна година с увереност в знанията си. Като част от програмата ще разгледаме: лице на фигури; лице на триъгълник; построяване на височини в различни видове триъгълници; обиколка и лице на успоредник; ромб; трапец; обиколка и лице на окръжност; куб и паралелепипед.

Август

Обикновени дроби - умножение и деление

В курса покриваме аритметични дейности като признаци за делимост, съкращаване на обикновени дроби, умножение и деление на обикновени дроби. Подходящ е за всички ученици които искат да затвърдят и надградят знанията си.

Логически задачи

С включените в курса задачи помагаме на децата да развиват своето логическо, креативно мислене и пространствено разсъждение. В програмата сме включили задачи от типа магически квадрат, задачи с измислени действия, задачи от множества, преброяване на фигури, както и задачи за време (Колко е часът? А коя дата е?).

задължителни полета отбелязани с *

Записване лeтни школи

Юни

Юли

Август

лятна занималня*

Общи условия на обучение

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД