JUMP MATH

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПРОГРАМА:

 

 • Усет за числата – броене, броене напред- назад,
  сравняване, събиране и изваждане, числова линия,
  задачи и загадки
 • Модели и алгебра – мотив и правила на
  модел,поправяне на грешки в модела
 • Измерване – дължина, широчина, височина,
  сравняване, везни
 • Геометрия – страни и ъгли, квадрат, правоъгълник,
  триъгълник, окръжност/кръг, симетрия
 • Вероятност и управление на данни – сортиране в
  групи, разлики и правила за сортиране

вторник 17:00-18:00 ч.
Начало на курса: 20.09.2022 г.

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна
  система – по-голямо, по-малко
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  събиране и изваждане, стратегии, текстови задачи
 • Измерване и данни – измерване на дължина.
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  прилагане на стратегии за събиране и изваждане
 • Текстови задачи – прости и съставни

понеделник 16:00-17:30 ч.
Начало на курса: 26.09.2022 г

JUMP MATH ЗА ДЕЦА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене – събиране и
  стратегии
 • Аритметични действия и алгебрично мислене – използване
  на числовата ос
 • Аритметични действия и алгебрично мислене – неизвестни в
  събирането и изваждането
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система –
  събиране с помощта на позиционната стойност на цифрата
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система –
  изваждане с помощта на позиционната стойност на цифрата
 • Измерване и данни – измерване на дължина в мерни единица
 • Измерване и данни – измерване на дължина в мерни единица
 • Измерване и данни – измерване и аритметични действия
 • Текстови задачи

сряда 16:00-17:30 ч.
Начало на курса: 28.09.2022 г.

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ТРЕТИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Усет за числа – изгражда усет за абстрактната същност на
  числата;
 • Модели на последователност и алгебра – подпомага
  откриването на взаимовръзки и логически зависимости;
 • Измерване – свързана с основното приложение на
  математиката в света на материята;
 • Геометрия – подготвяща и изясняваща отношенията между
  форма и число;
 • Модели на вероятност и работа с данни – подпомагаща
  способността за анализ на информация, класификация на
  данни, изграждане на структури и вероятностна оценка.

 

четвъртък 16:30-18:00 ч.
Начало на курса: 29.09.2022 г.

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПРОГРАМА I СРОК:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене. Редици. Ттаблици. Масиви. Умножаване и събиране.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система.
  Позиция и стойност на цифрата. Прегрупиране. Части от
  цялото.
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  приблизително смятане. Закръгляне.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система.
  Умножаване на многоцифрени числа. Математика наум.
  Текстови задачи. Приложение на умножение.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система.
  Деление. Разделяне на групи.
 • Измерване. Периметър и време. Времеви интервал.
 • Геометрични фигури. Класификация. Диаграма на Вен.
  Симетрия. Прави ъгъли.

неделя 13:30-15:00 ч.
Начало на курса: 18.09.2022 г.

задължителни полета отбелязани с *

Записване JUMP MATH

JUMP MATH ПГ-IV клас

Общи условия на обучение

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД