АРТ РАБОТИЛНИЦА „KREATIVE STUNDE“

„Всяко дете е творец. Проблемът е как да запази това, когато порасне.“
Пабло Пикасо

В нашата творческа работилница не само развиваме  cръчността и въображението на детето,
но и дискутираме на важни теми, които засягат обществото ни. Така стимулираме нашите
малки творци да бъдат активни членове на общността и да се себеизразяват!

Какво включва програмата ни?

Организираме нашата творческа работилница
веднъж месечно в неделя, като всяко събитие има тематична програма.
• Едно събитие е с продължителност 60 минути.
• Работилницата е подходяща за деца от 5 до 12 години.
• Арт работлница „Kreative Stunde“ се води от г-жа Анни Христова.

Вече можете да направите оригинален и занимателен подарък на децата си с ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР за събитие от програмата на арт работилницата.

*Всеки закупен ваучер е с валидност 3 месеца от датата на закупуване.

АРТ РАБОТИЛНИЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

Какво сме предвидили за събитието?

 • Темата за дискусия този път е „Каква е ролята на смеха?“.
 • Разглеждаме истинска история за живота на Норман Казънс и неговата
 • смехотерапия.
 • Ще организираме забавен ръчен труд, както и весела фотосесия
 • Организираме томбола, от която победителят получава като подарък следващото си посещение в работилницата.
 • Обща снимка за спомен.
 • 19.03. (неделя)
 • от 14:00 до 15:00 ч.

Такса за участие: 15 лв.
За всички деца, които посещават курс в „Авигея“
таксата е 8 лв.

ЛОГОПЕДИЧНИ УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛНИ ЛОГОПЕДИЧНИ УРОЦИ ЗА ДЕЦА ОТ
ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА ДО 4 КЛАС

• Мултисензорен подход
• Алтернативни методи от методиките Jump math и Ремелка
• Индивидуална програма за всяко дете Заниманията са подходящи за деца с трудности в:
• Преброяването, сравняването и сортирането на обекти
• Ориентацията на предмети в пространството
• Мерните единици
• Връзката между брой и число/цифра
• Решаването на аритметични, геометрични и текстови задачи
• Усвояването на таблицата за умножение и деление
• Покриването на нормите за съответния клас

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 • Диагностика на обучителни трудности;
 • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
 • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;

Цена на логопедичен час (45 мин.) : 35 лв.
Диагностика (30 мин.) : 20 лв.
Цена на 10 сесии: 315 лв

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Образователен център „Авигея“ предлага индивидуални уроци по Матетматика и Български език за деца
от V, VI и VII клас.

• V и VI клас:
1 дете – 30 лв/60мин.
2 деца – 25 лв/60 мин.
3 деца – 22 лв/60 мин.

• VII клас:
1 дете – 40 лв/ 90мин.
2 деца – 38 лв/90мин.
3 деца – 36 лв/90мин

Индивидуални уроци за ученици от VII до XII клас

След предварителна уговорка.