АРТ РАБОТИЛНИЦА „KREATIVE STUNDE“

„Всяко дете е творец. Проблемът е как да запази това, когато порасне.“
Пабло Пикасо

В нашата творческа работилница не само развиваме  cръчността и въображението на детето,
но и дискутираме на важни теми, които засягат обществото ни. Така стимулираме нашите
малки творци да бъдат активни членове на общността и да се себеизразяват!

Какво включва програмата ни?

Организираме нашата творческа работилница
веднъж месечно в неделя, като всяко събитие има тематична програма.
• Едно събитие е с продължителност 60 минути.
• Работилницата е подходяща за деца от 5 до 12 години.
• Арт работлница „Kreative Stunde“ се води от г-жа Анни Христова.

АРТ РАБОТИЛНИЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Какво сме предвидили за събитието?

  •  Темата на месеца е „Тайната на един подарък“.
  •  Ще си разкажем историята „Шапка за Иван“ – приказка от Макс Лукадо.
  •  Всяко дете ще изработи подарък за семейството си.
  • 18.12. (неделя)
  • от 14:00 до 15:00 ч.

Такса за участие: 15 лв.
За всички деца, които посещават курс в „Авигея“
таксата е 8 лв.

ЛОГОПЕДИЧНИ УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛНИ ЛОГОПЕДИЧНИ УРОЦИ ЗА ДЕЦА ОТ
ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА ДО 4 КЛАС

• Мултисензорен подход
• Алтернативни методи от методиките Jump math и Ремелка
• Индивидуална програма за всяко дете Заниманията са подходящи за деца с трудности в:
• Преброяването, сравняването и сортирането на обекти
• Ориентацията на предмети в пространството
• Мерните единици
• Връзката между брой и число/цифра
• Решаването на аритметични, геометрични и текстови задачи
• Усвояването на таблицата за умножение и деление
• Покриването на нормите за съответния клас

ВИДОВЕ УСЛУГИ

  • Диагностика на обучителни трудности;
  • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
  • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;

Цена на логопедичен час (45 мин.) : 35 лв.
Дагностика (30 мин.) : 20 лв.
Цена на 10 сесии: 315 лв

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Образователен център „Авигея“ предлага индивидуални уроци по Матетматика и Български език за деца
от V, VI и VII клас.

• V и VI клас:
1 дете – 30 лв/60мин.
2 деца – 25 лв/60 мин.
3 деца – 22 лв/60 мин.

• VII клас:
1 дете – 40 лв/ 90мин.
2 деца – 38 лв/90мин.
3 деца – 36 лв/90мин

Индивидуални уроци за ученици от VII до XII клас

След предварителна уговорка.