Други курсове

АРТ РАБОТИЛНИЦА "KREATIVE STUNDE"

В нашата творческа работилница не само развиваме сръчността и въображението на детето,
но и дискутираме на важни теми, които засягат обществото ни. Така стимулираме нашите
малки творци да бъдат активни членове на общността и да се себеизразяват!

Организираме нашата творческа работилница
веднъж месечно в неделя, като всяко събитие има
тематична програма.
• Едно събитие е с продължителност 60 минути.
• Работилницата е подходяща за деца от 5 до 12
години.
• Арт работлница „Kreative Stunde“ се води от г-жа
Анни Христова.

ЛОГОПЕДИЧНИ УСЛУГИ

Заниманията са подходящи за деца с трудности в:
• Преброяването, сравняването и сортирането на обекти
• Ориентацията на предмети в пространството
• Мерните единици
• Връзката между брой и число/цифра
• Решаването на аритметични, геометрични и текстови
задачи
• Усвояването на таблицата за умножение и деление
• Покриването на нормите за съответния клас

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Диагностика на обучителни трудности;
Консултации на деца с комуникативни и
емоционално-поведенчески нарушения;
Разработване на индивидуална програма за
терапия на комуникативни, когнитивни и
поведенчески нарушения;

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Образователен център „Авигея“ предлага индивидуални уроци по Матетматика и Български език за деца
от V, VI и VII клас.

задължителни полета отбелязани с *

Записване Курсове

Други курсове

Общи условия на обучение *

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД