Уважаеми родители,

вече 12 години

превръщаме лятото в незабравимо преживяване за вашите деца.

5% отстъпка

Всички деца, които
посещават занималня при нас, имат
преференциални цени за
летните школи.

ЛЕТНИ ШКОЛИ ПРЕЗ ЮНИ

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ!

– За завършили I и II клас

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

В курса ще разгледаме нестандартни задачи от типа на рачешките (задачи, които се решават отзад напред), „Глави, крака, опашки“, „Задачи с отсечки“, а също и как да преброим цифрите и числата.

 • Продължителност: 10 дни
  От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

УМНОЖЕНИЕ и ДЕЛЕНИЕ

-За деца, завършили I и II клас

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • Период: 06.06 – 17.06 (групата е запълнена)
 • Период: 20.06 – 01.07.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч

Цена: 230 лв.

Учебни материали: 30 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

-За деца с четивна техника най-малко 50 думи в минута или завършили курс Бързо Четене към SmartyKids

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

 • Продължителност: 10 дни и ще се състои в рамките на 2 седмици
 • От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06 (остават 2 свободни места)

 • Час на провеждане: 16:00-17:30 ч, като всеки урок е разделен в две части.

  Цена: 345 лв.

  Цена на учебните материали: 30 лв.

  При записване до 30.04 – цена 300 лв

Ментална аритметика

-За деца от 4 до 12 години

През летните часове децата имат възможността да преминат през интензивно обучение по ментална аритметика и да усвоят и затвърдят уменията си според нивото, на което се намират по методиката на SmartyKids.

 • Всеки понеделник, сряда и четвъртък
 • Период: 06.06. – 08.07.
 • Час на провеждане: 17:00 – 18:30 ч.

Цена на нивото – 390 лв

Учебни материали : 40 лв

При записване до 30.04 – цена 345 лв

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ!

– За завършили I и II клас

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

В курса ще разгледаме нестандартни задачи от типа на рачешките (задачи, които се решават отзад напред), „Глави, крака, опашки“, „Задачи с отсечки“, а също и как да преброим цифрите и числата.

 • Продължителност: 10 дни
  От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ!

-За деца, завършили I и II клас

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • Период: 06.06 – 17.06
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч

Цена: 230 лв.

Учебни материали: 30 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

За деца с четивна техника най-малко 50 думи в минута или завършили курс Бързо Четене към SmartyKids

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

 • Продължителност: 10 дни и ще се състои в рамките на 2 седмици
 • От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06
 • Час на провеждане: 16:00-17:30 ч, като всеки урок е разделен в две части.

Цена: 345 лв.
Цена на учебните материали: 30 лв.

При записване до 30.04 – цена 300 лв

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

-За деца от 4 до 12 години

През летните часове децата имат възможността да преминат през интензивно обучение по ментална аритметика и да усвоят и затвърдят уменията си според нивото, на което се намират по методиката на SmartyKids.

 • Всеки понеделник, сряда и четвъртък
 • Период: 06.06. – 08.07.
 • Час на провеждане: 17:00 – 18:30 ч.

Цена на нивото – 390 лв

Учебни материали : 40 лв

При записване до 30.04 – цена 345 лв

ЛЕТНИ ШКОЛИ ПРЕЗ ЮЛИ

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ!

– За завършили I и II клас

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

В курса ще разгледаме нестандартни задачи от типа на рачешките (задачи, които се решават отзад напред), „Глави, крака, опашки“, „Задачи с отсечки“, а също и как да преброим цифрите и числата.

 • Продължителност: 10 дни
  От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ!

-За деца, завършили I и II клас

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • Период: 06.06 – 17.06
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч

Цена: 230 лв.

Учебни материали: 30 лв.

При записване до 30. 04 – цена 200 лв

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

За деца с четивна техника най-малко 50 думи в минута или завършили курс Бързо Четене към SmartyKids

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

 • Продължителност: 10 дни и ще се състои в рамките на 2 седмици
 • От понеделник до петък.
 • Период: 06.06 – 17.06
 • Час на провеждане: 16:00-17:30 ч, като всеки урок е разделен в две части.

Цена: 345 лв.
Цена на учебните материали: 30 лв.

При записване до 30.04 – цена 300 лв

ТЕЗИ ТРУДНИ ПРОЦЕНТИ

-За ученици IV и V клас

Пресмятането на проценти е важно умение, което неминуемо ще намери своята приложимост в живота на всеки. Ето защо е толкова важно децата да усвоят това умение и в края на курса сме сигурни, че ще се чувстват много по-уверени във възможностите си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
  Период: 4.07 – 15.07
 • Час на провеждане: 10.00 – 11.00 ч.
 • Час на провеждане: 13.00 – 14.00 ч. (онлайн група)

Цена: 230 лв

ОБИКНОВЕНИ И ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ 

-За ученици, завършили V и VI клас

В този курс правим основен преговор на обикновените и десетични дроби. Покриваме темите за делимост на числата, разширяване на дроби, намиране на НОК, привеждане на дроби към общ знаменател събиране и изваждане на дроби, смесени числа. Подходящ е за всички ученици, които искат да наваксат пропуснатото или да затвърдят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 04.07 – 15.07
 • Час на провеждане: 17.00 – 18.00 ч.

 

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ТАЗИ ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА ГЕОМЕТРИЯ

-За ученици, завършили V и VI клас

Геометрията наистина може да бъде лесна, ако бъде обяснена по разбираем за ученика начин. Това и ще направим в нашия преговорен курс по геометрия, с който децата да започнат новата учебна година с увереност в знанията си. Като част от програмата ще разгледаме: лице на фигури; лице на триъгълник; построяване на височини в различни видове триъгълници; обиколка и лице на успоредник; ромб; трапец; обиколка и лице на окръжност; куб и паралелепипед.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 4.07 – 15.07
 • Час: 18.30 – 19.30 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ!

– За завършили I и II клас

Математиката може да бъде лесна и интересна, но е важно върху това да се работи още в начален етап от обучението. Затова и този курс е подходящ за всички деца, завършили 1-ви и 2-ри клас, които искат да развият и подобрят знанията си в състезателната математика.

В курса ще разгледаме нестандартни задачи от типа на рачешките (задачи, които се решават отзад напред), „Глави, крака, опашки“, „Задачи с отсечки“, а също и как да преброим цифрите и числата.

 • Продължителност: 10 дни
  От понеделник до петък.
 • Период: 04.07 – 15.07.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв.

При записване до 30.04 – цена 200 лв

УМНОЖЕНИЕ и ДЕЛЕНИЕ

-За деца, завършили I и II клас

Системата JumpMath е нов метод на обучение по математика, който набира все повече по популярност. С помощта на този метод ние ще научим и затвърдим таблицата по умножение – по лесен, интересен и забавен начин. Курсът е подходящ за всички деца, завършили I и II клас, които искат да подобрят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • Период: 04.07. – 15.07.
 • Час на провеждане: 17.30 – 18.30 ч

Цена: 230 лв.

Учебни материали: 35 лв.

ЛЯТНО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

-За деца с четивна техника най-малко 50 думи в минута или завършили курс Бързо Четене към SmartyKids

В курса ще работим за подобряване на четивната техника, концентрацията и уменията за обработка на информация с приказки и легенди за български герои и владетели. Ще работим върху развитието на фонематичен слух и пространствено въображение. Курсът ще бъде разделен на две групи, които ще бъдат формирани с от 4 до 6 деца във всяка.

 • Продължителност: 10 дни и ще се състои в рамките на 2 седмици
 • От понеделник до петък.
 • Период: 04.07. – 15.07.

 • Час на провеждане: 16:00-17:30 ч, като всеки урок е разделен в две части.

  Цена: 345 лв.

  Цена на учебните материали: 30 лв.

Тези трудни проценти

-За ученици IV и V клас

Пресмятането на проценти е важно умение, което неминуемо ще намери своята приложимост в живота на всеки. Ето защо е толкова важно децата да усвоят това умение и в края на курса сме сигурни, че ще се чувстват много по-уверени във възможностите си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
  Период: 4.07 – 15.07
 • Час на провеждане: 10.00 – 11.00 ч.
 • Час на провеждане: 13.00 – 14.00 ч. (онлайн група)

Цена: 230 лв

Обикновени и десетични дроби

-За ученици, завършили V и VI клас

В този курс правим основен преговор на обикновените и десетични дроби. Покриваме темите за делимост на числата, разширяване на дроби, намиране на НОК, привеждане на дроби към общ знаменател събиране и изваждане на дроби, смесени числа. Подходящ е за всички ученици, които искат да наваксат пропуснатото или да затвърдят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 04.07 – 15.07
 • Час на провеждане: 17.00 – 18.00 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

Тази лесна и интересна геометрия

-За ученици, завършили V и VI клас

Геометрията наистина може да бъде лесна, ако бъде обяснена по разбираем за ученика начин. Това и ще направим в нашия преговорен курс по геометрия, с който децата да започнат новата учебна година с увереност в знанията си. Като част от програмата ще разгледаме: лице на фигури; лице на триъгълник; построяване на височини в различни видове триъгълници; обиколка и лице на успоредник; ромб; трапец; обиколка и лице на окръжност; куб и паралелепипед.

 • Продължителност: 10 дни
  От понеделник до петък
 • Период: 4.07 – 15.07
 • Час: 18.30 – 19.30 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ЛЕТНИ ШКОЛИ ПРЕЗ АВГУСТ

всички школи са онлайн

Обикновени дроби - умножение и деление

-За ученици, завършили V клас

В курса покриваме аритметични дейности като признаци за делимост, съкращаване на обикновени дроби, умножение и деление на обикновени дроби. Подходящ е за всички ученици които искат да затвърдят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 15.08 – 26.08
 • Час: 16.00 – 17.00 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

Логически задачи

-За деца, завършили II и III клас

С включените в курса задачи помагаме на децата да развиват своето логическо, креативно мислене и пространствено разсъждение. В програмата сме включили задачи от типа магически квадрат, задачи с измислени действия, задачи от множества, преброяване на фигури, както и задачи за време (Колко е часът? А коя дата е?).

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 15.08 – 26.08
 • Час: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ – УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

-За ученици, завършили V клас

В курса покриваме аритметични дейности като признаци за делимост, съкращаване на обикновени дроби, умножение и деление на обикновени дроби. Подходящ е за всички ученици които искат да затвърдят и надградят знанията си.

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 15.08 – 26.08
 • Час: 16.00 – 17.00 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

-За деца, завършили II и III клас

С включените в курса задачи помагаме на децата да развиват своето логическо, креативно мислене и пространствено разсъждение. В програмата сме включили задачи от типа магически квадрат, задачи с измислени действия, задачи от множества, преброяване на фигури, както и задачи за време (Колко е часът? А коя дата е?).

 • Продължителност: 10 дни
 • От понеделник до петък
 • Период: 15.08 – 26.08
 • Час: 17.30 – 18.30 ч.

Цена: 230 лв

При записване до 30.04 – цена 200 лв