Математика по методиката Jump Math

КАКВО Е JUMP MATH?

Системата JUMP Math е нов и иновативен метод на обучение по математика, който все повече набира популярност в последните години. Това е напълно нормално, като се вземат предвид резултатите, които методиката е постигнала. Създателят на системата за обучение по математика JUMP Math е Д-р Джон Майтън – математик, писател и драматург. Джон почти се проваля на изпита си по висша математика през първата година в университета, но любовта му към математиката и убеждението, че всеки носи
истински математически потенциал, го отвежда до създаването на JUMP Math под формата на група за частни уроци през 1998г. Бестселърът му „Митът за способностите: отглеждане на математически талант у всяко дете“ описва успехите му с методиката.

А в основите си тя е заложила създаването на позитивна среда, в която всички деца да се развиват колективно и с любов към математиката. С гордост можем да заявим, че и в Образователен център “Авигея” обучението по системата JUMP Math е възможно в лицето на нашите преподаватели Мария Кузева и Светлана Стефанова.

Какви са предимствата на методиката Джъмп Мат?

РАЗВИВА ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Едно от основните неща, които
постига системата JUMP Math e, че
всички деца учат с желание и
ентусиазъм, придобиват
увереност в собствените си сили и
работят концентрирано и
последователно.

ВЪЗПИТАВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Придобиват нагласи, умения и
навици за логическо, аналитично,
синтетично, абстрактно, критично,
конструктивно, стратегическо и
творческо мислене за решаване на
проблеми от всякакъв вид, търсят и
изследват различни подходи за
решаване на проблеми.

ВЪЗПИТАВА УПОРИТОСТ

В процеса на работа разбират, че
успехът зависи преди всичко от
волята и упоритостта. Усвояват
математическите знания и умения с
разбиране и дълбочина и
значително повишават успеха и
представянето си и по други
предмети.

РАЗВИВА ПРОАКТИВНОСТ И САМОУВЕРЕНОСТ

Не се страхуват от грешките си и ги
използват като възможности за
учене. Изискват обяснения и имат
нагласи и навици да вникват в
същината на каквото и да е знание.
Разбират и имат увереност, че са в
състояние да изграждат смисъла на
собствения си живот и да го
реализират.

НАСЪРЧАВА ЕСТЕСТВЕНОТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ЛЮБОПИТСТВО КЪМ СВЕТА

Проявяват активно отношение към
живота и изследователски подход
както в естествените науки, така и
в човешките взаимоотношения.
Умеят да задават въпроси.

ПОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЯНЕТО В ОТБОРНА РАБОТА И РАЗВИВА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Завършвайки курс по методиката,
придобиват нагласи и умения за
работа в екип, взаимно уважение и
взаимопомощ. Проявяват
емоционална и групова
интелигентност.

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПРОГРАМА:

 • Усет за числата – броене, броене напред- назад,
  сравняване, събиране и изваждане, числова линия,
  задачи и загадки
 • Модели и алгебра – мотив и правила на
  модел,поправяне на грешки в модела
 • Измерване – дължина, широчина, височина,
  сравняване, везни
 • Геометрия – страни и ъгли, квадрат, правоъгълник,
  триъгълник, окръжност/кръг, симетрия
 • Вероятност и управление на данни – сортиране в
  групи, разлики и правила за сортиране

С учител Светлана Стефанова

• понеделник 18:30-19:30 ч.
Начало на курса: 16.10.2023 г.

Обучението в Школите по Jump Math се провежда веднъж седмично и е разпределено в два учебни срока.
Моля, преди да запишете детето си в курса, да се
запознаете с нашите Общи условия на обучение.

Цена на курса:

 • при ранно записване и плащане до 30 май 2023 г. включително, цената е 340 лева
 • при записване и плащане след 30 май 2023 г. цената става 400 лева
 • при записване и плащане след 30 август 2023 г. цената става 460 лева

остават 3 места

ЗА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна
  система – по-голямо, по-малко
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  събиране и изваждане, стратегии, текстови задачи
 • Измерване и данни – измерване на дължина.
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  прилагане на стратегии за събиране и изваждане
 • Текстови задачи – прости и съставни

С учител Светлана Стефанова

• вторник 16:30-18:00 ч.
Начало на курса: 19.09.2023 г

Обучението в Школите по Jump Math се провежда веднъж седмично и е разпределено в два учебни срока.
Моля, преди да запишете детето си в курса, да се запознаете с нашите Общи условия на обучение.

Цена на курса:

 • при записване и плащане след 30 май 2023 г. цената става 520 лева
 • при записване и плащане след 30 август 2023 г. цената става 580 лева

остават 4 места

ЗА ДЕЦА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене – събиране и стратегии
 • Аритметични действия и алгебрично мислене – използване на числовата ос
 • Аритметични действия и алгебрично мислене – неизвестни в събирането и изваждането
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система – събиране с помощта на позиционната стойност на цифрата
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система – изваждане с помощта на позиционната стойност на цифрата
 • Измерване и данни – измерване на дължина в мерни единица
 • Измерване и данни – измерване на дължина в мерни единица jump math 1 клас
 • Измерване и данни – измерване и аритметични действия
 • Текстови задачи

С учител Светлана Стефанова

• четвъртък 16:30-18:00 ч.
Начало на курса: 21.09.2023 г

Обучението в Школите по Jump Math се провежда веднъж седмично и е разпределено в два учебни срока.
Моля, преди да запишете детето си в курса, да се запознаете с нашите Общи условия на обучение.

Цена на курса:

 • при ранно записване и плащане до 30 май 2023 г. включително, цената е 480 лева 
 • при записване и плащане след 30 май 2023 г. цената става 520 лева
 • при записване и плащане след 30 август 2023 г. цената става 580 лева

остават 4 места

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ТРЕТИ КЛАС

ПРОГРАМА:

 • Усет за числа – изгражда усет за абстрактната същност на числата;
 • Модели на последователност и алгебра – подпомага
  откриването на взаимовръзки и логически зависимости;
 • Измерване – свързана с основното приложение на
  математиката в света на материята;
 • Геометрия – подготвяща и изясняваща отношенията между форма и число;
 • Модели на вероятност и работа с данни – подпомагаща способността за анализ на информация, класификация на данни, изграждане на структури и вероятностна оценка.

С учител Светлана Стефанова

• сряда 16:00-17:30 ч.
Начало на курса: 20.09.2023 г

Обучението в Школите по Jump Math се провежда веднъж седмично и е разпределено в два учебни срока.
Моля, преди да запишете детето си в курса, да се запознаете с нашите Общи условия на обучение.

Цена на курса:

 • при ранно записване и плащане до 30 май 2023 г. включително, цената е 480 лева 
 • при записване и плащане след 30 май 2023 г. цената става 520 лева 
 • при записване и плащане след 30 август 2023 г. цената става 580 лева

остават 3 места

JUMP MATH ЗА ДЕЦА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

На НВО по математика за 2022 г. нашите възпитаници от IV клас постигнаха ОТЛИЧНИ резултати
със среден успех 91,3 т. при максимални 100 т. и при среден успех от 57,33 т. за цялата страна.

ПРОГРАМА I СРОК:

 • Аритметични действия и алгебрично мислене. Редици. Ттаблици. Масиви. Умножаване и събиране.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система. Позиция и стойност на цифрата. Прегрупиране. Части от цялото.
 • Аритметични действия и алгебрично мислене –
  приблизително смятане. Закръгляне.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система. Умножаване на многоцифрени числа. Математика наум. Текстови задачи. Приложение на умножение.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система. Деление. Разделяне на групи.
 • Измерване. Периметър и време. Времеви интервал.
 • Геометрични фигури. Класификация. Диаграма на Вен. Симетрия. Прави ъгъли.

ПРОГРАМА II СРОК:

 • Аритметични действия. Алгебрично мислене. Закономерност. Числови изрази. Преобразуване на текстове в числови изрази.
 • Числа и аритметични действия в десетична бройна система. Остатък. Математика наум за напреднали. Римски цифри. Деление с двуцифрени. Познай и провери.
 • Аритметични действия и аритметично мислене. Текстови задачи. Суми и уравнения. Задачи с диаграми. Умножаване.
 • Обикновени дроби. Писане. Сравнение. Части от множество. Части от цялото.
  Измерване на данни. Части и вместимост. Маса.
 • Аритметични действия и алгебрично мислене. Прости и съставни числа. Двойка множители. Делители.
 • Мерни единици. Лице и периметър на квадрат, правоъгълник. Лице /за напреднали /.
 • Ъгли и фигури. Измерване на ъгъли. Права, отсечка, лъч. Ъгли във фигури. Окръжност.

С учител Мария Кузева

• неделя 13:30-15:00 ч
Начало на курса: 17.09.2023 г

Обучението в Школите по Jump Math се провежда веднъж седмично и е разпределено в два учебни срока.
Моля, преди да запишете детето си в курса, да се запознаете с нашите Общи условия на обучение.

Цена на курса:

 • при ранно записване и плащане до 30 май 2023 г. включително, цената е 480 лева 
 • при записване и плащане след 30 май 2023 г. цената става 520 лева
 • при записване и плащане след 30 август 2023 г. цената става 580 лева

остават 5 места

КАКВО КАЗВАТ ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА НАШИЯ КУРС?

Попитахме няколко семейства – майки, бащи и деца – в анонимна анкета: „Какво най-много Ви
допадна в курса по „JUMP MATH“?“
Ето какви отговори получихме!

jump math, джъмп мат