Общи условия на обучение

1. Обучението в Образователен център „Авигея“ е организирано в малки групи според възрастта на децата.

2. За обучение в школата се приемат само деца, които желаят да повишат знанията и уменията си, които са готови да работят допълнително.

3. Децата, които по свое желание идват в Школата, се отнасят с уважение към времето и труда на другите. Учениците не си позволяват да се държат невъзпитано и зачитат личността на всеки. Работят съсредоточено в часовете и изпълняват самостоятелно и внимателно поставената от преподавателите домашна работа.

4. Учебните часове са с продължителност 180, 90 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата или спецификата на учебната дисциплина.

5. Таксата за индивидуалните или групови занимания се определя предварително и се заплаща от родителя в определените срокове, по банков път.

6. При индивидуален процес на обучение, ако детето ще отсъства от заниманието, родителят е длъжен да уведоми по телефона поне един ден по-рано. В противен случай заниманието се смята за проведено. В случаите на извънредни обстоятелства урокът се наваксва в рамките на месеца. Наваксването на пропуснати групови часове може да става и дистанционно.

7. При отсъствие от групово занимание, независимо от причината и продължителността, такса не се възстановява.

8. При отказ от участие в курсове/школи заплатена такса не се възстановява.

9. При отсъствие на детето от групово занимание родителят е длъжен да поиска съдействие за набавянето на информация за пропуснатите часове, наличието на домашна работа или друга важна информация.

10. Родителите получават достъп до СРМ системата за наблюдение и на академичното развитие на своето дете. Линк за достъп …… Там се публикуват всички домашни на учениците и всяка допълнителна информация.

11. В случай на разпадане на групата по независещи от Школата причини часовете се преизчисляват.

12. При необходимост от промяна на установения учебен график, на сайта на „Авигея“, в секция „Новини“, и във фейсбук страниците „Авигея“ се публикува информация за настъпилите промени. Ръководството и преподавателите нямат задължение да изпращат индивидуални съобщения.

13. За престоя си в Школата детето трябва да има вода, химикалки, моливи, цветни моливи, гума и тетрадка (за децата от курсовете по математика тетрадката е с големи квадратчета до 1. клас включително, с малки квадратчета за 2. клас и голям формат за децата от 3. клас нагоре).