Уроци по математика за деца от V, VI и VII клас

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

МАТЕМАТИКА V, VI, VII КЛАС

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас, можем с гордост да обявим, че учениците, които посещават нашите уроци по математика, записват среден брой точки по математика – 78,5.

“Не си въобразявайте, че математиката е трудна, неразбираема и отблъскваща за здравия разум. Тя просто е идеална реализация на здравия разум”. У. Томсън

Обучението по математика е разделено в две направления.
I. Групова работа – до 4 деца в група. Обучението се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5 до 7 клас.
II. Индивидуална работа – определя се от индивидуалното ниво на знания на ученика.

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

Образователен център „Авигея“ предлага и Индивидуални уроци по математика:

• 7 клас:
1 дете – 40 лв/ 90мин.
2 деца – 38 лв/90мин.
3 деца – 36 лв/90мин

• 5 и 6 клас:
1 дете – 30 лв/60мин.
2 деца – 25 лв/60 мин.
3 деца – 22 лв/60 мин.

График за учебната 2022-2023 година

За да стартира групата с посочената стойност на курсовете, във всяка група е необходимо да има записани минимум 4 деца.

V КЛАС

С учител Мария Кузева

• вторник 10:30-11:30 ч. и от 15:30-16:30 ч.( предвидено е за ученици, които са на двусменен режим на обучение)
• начало 04.10.2022 г.
• включени 15 занимания
остават 3 места

Цена на курса:
375 лв за 1 срок – при
записване до 30.06.2022 г.

475 лв за 1 срок при
записване след 30.06.2022 г.

 V КЛАС
„Математика за напреднали“

С учител Мария Кузева

• неделя 15:00-16:00 ч.
• начало 02.10.2022 г.
• включени 15 занимания
остават 2 места

Цена на курса:
375 лв за 1 срок – при
записване до 30.06.2022 г.

475 лв за 1 срок при
записване след 30.06.2022 г.

VI КЛАС

С учител Мария Кузева

• сряда 11:30-12:30 ч. и от 15:00-16:00 ч.( предвидено е за
ученици, които са на
двусменен режим на обучение)
• начало 05.10.2022 г.
• включени 15 занимания
остават 5 места

Цена на курса:
375 лв за 1 срок – при
записване до 30.06.2022 г.

475 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г

 VII КЛАС „Сряда 

• сряда 10:00-12:00 ч. и от 14:30- 16:30 ч. (предвидено е за
ученици, които са на двусменен
режим на обучение)
• начало 05.10.2022 г.
• включени 15 занимания + 1
пробна матура
остават 4 места

Цена на курса:
450 лв за 1 срок – при записване
до 30.06.2022 г.

550 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г

VII КЛАС „Четвъртък“

• четвъртък 10:00-12:00 ч. и от
14:30-16:30 ч.( предвидено е за
ученици, които са на двусменен
режим на обучение)
• начало 06.10.2022 г.
• включени 15 занимания + 1
пробна матура
остават 4 места

Цена на курса:
450 лв за 1 срок – при записване
до 30.06.2022 г.

550 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г