ПГ-IV клас

Подготовка за 1 клас

Предучилищна подготовка включва две основни направления:
БЕЛ – по системата „Знамогика“
• Буквен анализ
• Сричков модел на думата
• Модел на изречение
• Звуков модел на думата
• Попълване на липсващи букви в думата
• Откриване на дадена сричка в дума
• Глобално четене – разпознаване на написаните думи изцяло
• Сглобяване на думи от дадени срички
• Откриване на думи
• Четене на кратки думи – буквуване
• Писане на кратки думи
Математика – по системата “Архимед”
• Усет за числата
• Модели и алгебра
• Измерване
• Прости геометрични фигури
• Вероятност и управление на данни
Курсът е предназначен за деца в предучилищна
възраст – 6 + години.
Занятията ще се провеждат всеки четвъртък
13:30 до 15:00 ч. с учител Светлана Стефанова.

Букваранци

ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА
Развиват се началните умения за четене
чрез синтез на букви, срички и думи, а
също така и по метода на глобалното
четене, при който се разпознават цели
думи.

ЗА ДЕЦА ОТ I КЛАС

За всички деца, които изпитват
затруднения с усвояване на четенето,
системно правят грешки при диктовка или
заменят буквите при четене и писане.
Подкрепа на детето и Вас с подбрани
упражнения и техники, развиващи
зрителното и слухово внимание и памет,
разширяващи зрителното поле и
подобряващи звуко-буквения анализ и
синтез.

Емоционална интелигентност

В групата се прилагат техники за развитие на когнитивни, емоционални и
социални умения, с които детето се учи да:

споделя своите проблеми и важни случки;
намира решения на проблеми заедно с други деца;
редуцира натрупан стрес, депресивни, гневни и агресивни състояния,
потиснатост;
си дава сметка за своите реакции, решения и въздействието им върху
него и околните;
регулира процеса на вниманието и наблюдението;
редуцира необмислените импулсивни реакции и да взема
конструктивни решения.

Децата растат, развиват се, учат нови неща
ежедневно. Понякога обкръжаващата ги
среда, всички новости и възникнали
проблеми създават дискомфорт в тях и
затруднения на емоционално ниво.

задължителни полета отбелязани с *

Записване Курсове от Предучилищна възраст до IV клас

ПГ-IV клас

Общи условия на обучение

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД