задължителни полета отбелязани с *

Записване V,VI, VII клас

V,VI, VII клас

Общи условия на обучение *

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД