Уроци по Български Език и Литература за деца от V, VI и VII клас

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V, VI, VII КЛАС

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас, можем с гордост да обявим, че нашите ученици записват среден брой точки по БЕЛ – 80,5.

Грамотността на всеки човек е гаранция за успехите му в бъдеще.

Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности Вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и способност за творческа изява. Обучението по българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение и формират умения за позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми.Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал.

В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите, заложени в даден художествен текст.
Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на
произведения, заложени и приети в програмата на МОН, ученикът се запознава многоаспектно с личността,
мястото и ролята на твореца.Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

Образователен център „Авигея“ предлага и Индивидуални уроци по Български език и литература:

График за учебната 2023-2024 година

За да стартира групата с посочената стойност на курсовете, във всяка група е необходимо да има записани минимум 4 деца.

V КЛАС

Занятията се провеждат в малки групи от 4 деца, които дават възможност за повече индивидуална работа с всеки един ученик.

Прави се график след предварителна уговорка!

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VI КЛАС

Занятията се провеждат в малки групи от 4 деца, които дават възможност за повече индивидуална работа с всеки един ученик.

Прави се график след предварителна уговорка!

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VII КЛАС Подготовка за НВО

с учител Мария Попова

• понеделник 14:30-16:00 ч. – начало 18.09.2023 г. остават X места
• сряда 14:30-16:00 ч. – начало 20.09.2023 г. остават X места

• включени 15 занимания + 1
пробна матура

Цена на курса:

 • ранно записване и плащане до 30.06 – 585 лв/ на срок
 • при записване и плащане до 30.08 – 650 лв/срок
 • при записване и плащане след  30.08 – 715 лв/срок

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VII КЛАС Подготовка за НВО (блок час)

с учител Мария Попова

• неделя 16:00-18:00 ч. – начало 17.09.2023 г. остават X места

• включени 15 занимания + 1
пробна матура

Цена на курса:

 • ранно записване и плащане до 30.06 – 645 лв/ на срок
 • при записване и плащане до 30.08 – 715 лв/срок
 • при записване и плащане след  30.08 – 787 лв/срок

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VII КЛАС Подготовка за НВО

с учител Светла Горчева

• вторник 14:30-16:00 ч. – начало 19.09.2023 г. остават X места
• четвъртък 14:30-16:00 ч. – начало 21.09.2023 г. остават X места

• включени 15 занимания + 1
пробна матура

Цена на курса:

 • ранно записване и плащане до 30.06 – 585 лв/ на срок
 • при записване и плащане до 30.08 – 650 лв/срок
 • при записване и плащане след  30.08 – 715 лв/срок

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VII КЛАС Подготовка за НВО (блок час)

с учител Светла Горчева

• неделя 9:30-11:30 ч. – начало 17.09.2023 г. остават X места

• включени 15 занимания + 1
пробна матура

Цена на курса:

 • ранно записване и плащане до 30.06 – 645 лв/ на срок
 • при записване и плащане до 30.08 – 715 лв/срок
 • при записване и плащане след  30.08 – 787 лв/срок

ЗАПИШЕТЕ СЕ