Уроци по Български Език и Литература за деца от V, VI и VII клас

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V, VI, VII КЛАС

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас можем с гордост да обявим, че нашите ученици записват среден брой точки по БЕЛ – 80,5.

Грамотността на всеки човек е гаранция за успехите му в бъдеще.

Чрез развитието на езикови и литературни компетентности Вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и способност за творческа изява. Обучението по български език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите /околните/. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение и формират умения за позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми.Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал.

В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите, заложени в даден художествен текст. Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на произведения, заложени и приети в програмата на МОН, ученикът се запознава многоаспектно с личността, мястото и ролята на твореца.

Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

Образователен център „Авигея“ предлага и Индивидуални уроци по Български език и литература:

График за учебната 2024-2025 година

За да стартира групата с посочената стойност на курсовете, във всяка група е необходимо да има записани минимум 4 деца.

V КЛАС

Занятията се провеждат в малки групи от 4 деца, които дават възможност за повече индивидуална работа с всеки един ученик.

Прави се график след предварителна уговорка!

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VI КЛАС

Занятията се провеждат в малки групи от 4 деца, които дават възможност за повече индивидуална работа с всеки един ученик.

Прави се график след предварителна уговорка!

ЗАПИШЕТЕ СЕ

VII КЛАС Подготовка за НВО (Вариант 1)

БЕЛ – учител Мария Попова

Сряда от 10.30 до 12.00 часа/ 15.00 до 16.30 часа/  – групата е за деца, които сменят смените си през месец

• включени 18 урока + 1
пробна матура

Цена на курса:

 • ранно записване и плащане до 30.07 – 720 лв.
 • при записване и плащане до 30.08 – 770 лв.
 • при записване и плащане след  30.08 – 820 лв.

  ЗАПИШЕТЕ СЕ

  VII КЛАС Подготовка за НВО (Вариант 2)

  БЕЛ – учител Мария Попова

  Сряда от 16.30 до 18.00 ч

  • включени 18 занимания + 1
  пробна матура

  Цена на курса:

  • ранно записване и плащане до 30.07 – 720 лв.
  • при записване и плащане до 30.08 – 770 лв.
  • при записване и плащане след  30.08 – 820 лв.

  ЗАПИШЕТЕ СЕ