Уроци по Български Език и Литература за деца от V, VI и VII клас

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V, VI, VII КЛАС

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас, можем с гордост да обявим, че нашите ученици записват среден брой точки по БЕЛ – 80,5.

Грамотността на всеки човек е гаранция за успехите му в бъдеще.

Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности Вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и способност за творческа изява. Обучението по българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение и формират умения за позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми.Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал.

В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите, заложени в даден художествен текст.
Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на
произведения, заложени и приети в програмата на МОН, ученикът се запознава многоаспектно с личността,
мястото и ролята на твореца.Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.

При комбинирани Уроци по БЕЛ и Mатематика има 5 % отстъпка от общата цена.

Образователен център „Авигея“ предлага и Индивидуални уроци по Български език и литература:

• 5 и 6 клас:
1 дете – 30 лв/60мин.
2 деца – 25 лв/60 мин.
3 деца – 22 лв/60 мин.

• 7 клас:
1 дете – 40 лв/ 90мин.
2 деца – 38 лв/90мин.
3 деца – 36лв/90мин

График за учебната 2022-2023 година

За да стартира групата с посочената стойност на курсовете, във всяка група е необходимо да има записани минимум 4 деца.

V КЛАС

• сряда  от 10:30-11:30 ч.
и от 15:00-16:00 ч.
(предвидено е за ученици,
които са на двусменен
режим на обучение)
• начало 05.10.2022 г.
• включени 15 занимания
остават 1 място

Цена на курса:
375 лв за 1 срок – при
записване до 30.06.2022 г.

475 лв за 1 срок при
записване след 30.06.2022 г.

VI КЛАС

• вторник 11:30-12:30 ч. и от 15:00-
16:00 ч. (предвидено е за
ученици, които са на
двусменен режим на обучение)
• начало 04.10.2022 г.
• включени 15 занимания
остават 5 места

Цена на курса:
375 лв за 1 срок – при
записване до 30.06.2022 г.

475 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г

VII КЛАС „Понеделник „

• понеделник 10:00-12:00 ч. и от
14:30-16:30 ч. (предвидено е за
ученици, които са на двусменен
режим на обучение)
• начало 03.10.2022 г.
• включени 15 занимания + 1
пробна матура
остават 4 места

Цена на курса:
450 лв за 1 срок – при записване
до 30.06.2022 г.

550 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г

VII КЛАС „Вторник“ 

• вторник 10:00-12:00 ч. и от
14:30-16:30 ч. (предвидено е за
ученици, които са на двусменен
режим на обучение)
• начало 04.10.2022 г.
• включени 15 занимания + 1
пробна матура
остават 4 места

Цена на курса:
450 лв за 1 срок – при записване
до 30.06.2022 г.

550 лв за 1 срок при записване
след 30.06.2022 г